SkinsTOTAL
Points
1234
Sri Lanka Mens303032799 (2 skins) 2
India Mens4219534100 (2 skins) 5

Batting Team:Sri Lanka Mens

121 Abhijit Venkatesh210 Yathish Channappa34 Dinesh Karunakaran49 Mahesh AlvaTotal
03 Niranjan Rajapaksew
22


62


2

0
0
1
50
nb
0
0
2

2

60
1

0
0
12
421
06 Kolitha Nayanananda

0
0
2

0
ls
4
0
2

13
1

0
1

2ls
ls
r

19

0/100/80/71/530

57 Bharath Kalkur62 Nishant Singh711 Dhanush Bhaskar89 Mahesh AlvaTotal
12 Ruwan Chandrakumarb
10
2

-2
0
1

0
1

ls
42


2

2

0
6
w
0
0
22
614
05 Madhawa Warnapura

0
0
1


2
32


3


2

7
r
2

2

4

32
0
0
1

316

1/10/111/90/930

91 Himmat Singh104 Dinesh Karunakaran112 Nishant Singh1210 Yathish ChannappaTotal
07 Chrishantha Pieris1

2

2

2

70
1

0
3

2

61


2

c

2
01

1

1

1

417
10 Kamal Kuruppu
2

2

2

b
1

2


2

0
4
0
1

2

2

5
1

3

1

0
515

1/80/101/50/932

1311 Dhanush Bhaskar141 Himmat Singh157 Bharath Kalkur1621 Abhijit VenkateshTotal
81 Nishad Liyanagec
2


-31

0
s
2-21

1


1

0
3

2

nb
042
77 Amila Ratnayake
0
w
0
2

0
0
4
30
0
r
-2
2

0
2

5

90
2

c


r
0
2
-65

1/12/-40/122/-27

Batting Team:India Mens

105 Madhawa Warnapura210 Kamal Kuruppu377 Amila Ratnayake481 Nishad LiyanageTotal
2 Nishant Singh0
ls
ls
2

0
2

833

2

80
3

b
1


1
0ls
3ls
2


2

1127
10 Yathish Channappa3


0
3
0
0
1

3

0
4

2


2
r

-1

0
ls
5


0
2

0
915

0/110/122/-10/2042

506 Kolitha Nayanananda612 Ruwan Chandrakumar703 Niranjan Rajapakse805 Madhawa WarnapuraTotal
4 Dinesh Karunakaran0
2

ls
3


0
7

0
b
c
0
2

-80
2

1


0
0
3
0
1

0
2

0
35
7 Bharath Kalkur

2


0
1

30
2

0
2

1

0
2


32


2


2

614

0/102/-60/60/919

981 Nishad Liyanage1007 Chrishantha Pieris1103 Niranjan Rajapakse1277 Amila RatnayakeTotal
9 Mahesh Alva0
0
r
30
-2
0
2


0
2

42

2

0
0
1

5
0
0
r
2-34
1 Himmat Singh0
0
1

11


0
1


0
2
1

10
2r
0
0
1
-41

1/-10/60/72/-75

1310 Kamal Kuruppu1412 Ruwan Chandrakumar1507 Chrishantha Pieris1606 Kolitha NayananandaTotal
21 Abhijit Venkatesh0
0
t
10
-4
0
0
1

1


22


7

2


11
1

1

0
3

514
11 Dhanush Bhaskarls
0
3

523

0
0
5
0
2

2

0
2
6r

2

7


0
420

1/10/70/171/934

Sri Lanka Mens
NameRSSROBRCWktsEconC
12 Ruwan Chandrakumar1477.782120.513
77 Amila Ratnayake525.002-84-4.013
03 Niranjan Rajapakse21105.0021306.58
10 Kamal Kuruppu15100.0021316.52
05 Madhawa Warnapura16106.67220010.0-4
07 Chrishantha Pieris17100.00223011.5-6
06 Kolitha Nayanananda964.2921919.5-10
81 Nishad Liyanage215.3821919.5-17
India Mens
NameRSSROBRCWktsEconC
2 Nishant Singh27142.1121618.011
11 Dhanush Bhaskar20125.0021025.010
21 Abhijit Venkatesh1487.502824.06
7 Bharath Kalkur14116.6721316.51
10 Yathish Channappa1593.7521708.5-2
1 Himmat Singh17.142432.0-3
9 Mahesh Alva422.2221417.0-10
4 Dinesh Karunakaran525.0021708.5-12
Player of the match: 12 Ruwan Chandrakumar (Sri Lanka Mens)

Share this scoresheet on Facebook
Tweet this scoresheet