SkinsTOTAL
Points
1234
Sri Lanka Mens41311936127 (3 skins) 6
India Mens42-631251 (1 skins) 1

Batting Team:Sri Lanka Mens

121 Abhijit Venkatesh211 Dhanush Bhaskar34 Dinesh Karunakaran410 Yathish ChannappaTotal
03 Niranjan Rajapakse1


0
R
1

NB2
10
1


2


1
42

12

5
W
2


3


0
1
R
313
06 Kolitha Nayanananda
LS
1NB1

6

LS
2

LS
2

8
2

C
0
4

1
22


NB2
2

0
NB21228

1/70/121/71/1541

52 Nishant Singh69 Mahesh Alva77 Bharath Kalkur81 Himmat SinghTotal
12 Ruwan Chandrakumar4


R
2

2

30
2

0
2

LS
LS
8
0
1


2
R
0
-2R
0
1

2

4

211
05 Madhawa Warnapura
LS
0


2

0
4

2


1


32


0
24


2

4

3
920

1/70/111/21/1131

99 Mahesh Alva104 Dinesh Karunakaran112 Nishant Singh127 Bharath KalkurTotal
07 Chrishantha Pieris0
1

2

1
R

-1
2

1

0
NB4

9R


0
-5


1

2

0
36
10 Kamal Kuruppu

1

2


2
52

1

2


2
72
R
0
2

0
2

1C
0
2

2

1

013

1/40/162/-41/319

1310 Yathish Channappa1411 Dhanush Bhaskar151 Himmat Singh1621 Abhijit VenkateshTotal
81 Nishad Liyanage1


0
3


NB
6
0
1

1

2

4
2

C0
-3

1


0
0
NB2

512
77 Amila Ratnayake
0
1


0
NB2

52


3

2

1
82

5

0
0
1

80
1

0
20
324

0/110/121/50/836

Batting Team:India Mens

105 Madhawa Warnapura206 Kolitha Nayanananda303 Niranjan Rajapakse410 Kamal KuruppuTotal
2 Nishant Singh2


2

2


62

2


2

R
12

C
7

LS
LS
2
102

LS
34

1128
10 Yathish Channappa
0
2

R

0
0
-3
3

0
4

2

9
2


24
2


0
0
2

0
414

1/31/101/140/1542

581 Nishad Liyanage612 Ruwan Chandrakumar703 Niranjan Rajapakse877 Amila RatnayakeTotal
7 Bharath Kalkur0
W
2

0
0
1

520
S
C
0
-8
R
2
LS
-1
0
0
S
2


0
0
-3-7
4 Dinesh Karunakaran


30
3
0
C
2
-3LS


R
0
LS
3

2NB2
0
C


-11

0/83/-112/12/-4-6

905 Madhawa Warnapura1007 Chrishantha Pieris1112 Ruwan Chandrakumar1206 Kolitha NayananandaTotal
21 Abhijit Venkatesh2


0

1

1
411

0
2
4B
0
0
2

1


-20
2

1

1


410
11 Dhanush Bhaskar
0
1

R

R

-9
0
0
1

2


33

0
S
-2

C

4

0
2
1-7

2/-50/72/-41/53

1381 Nishad Liyanage1407 Chrishantha Pieris1510 Kamal Kuruppu1677 Amila RatnayakeTotal
9 Mahesh AlvaR

1

-4
R


0
2


-30
2

7


0
1
102

0
B
0
0
2-12
1 Himmat Singh
2

0
0
T
0
2
-14

0
1


B
0
0

2

LS
2


6
1

LS
NB
0
510

2/-52/-30/161/412

Sri Lanka Mens
NameRSSROBRCWktsEconC
12 Ruwan Chandrakumar1155.002-155-7.526
77 Amila Ratnayake24133.332030.024
05 Madhawa Warnapura20166.672-23-1.022
06 Kolitha Nayanananda28164.7121527.513
81 Nishad Liyanage1280.002321.59
07 Chrishantha Pieris642.862422.02
03 Niranjan Rajapakse1372.2221537.5-2
10 Kamal Kuruppu1372.22231015.5-18
India Mens
NameRSSROBRCWktsEconC
2 Nishant Singh28164.712331.525
21 Abhijit Venkatesh1058.8221517.5-5
1 Himmat Singh1055.5621628.0-6
10 Yathish Channappa1487.50226113.0-12
7 Bharath Kalkur-7-35.002522.5-12
9 Mahesh Alva212.5021517.5-13
4 Dinesh Karunakaran17.69223111.5-22
11 Dhanush Bhaskar-7-46.67224012.0-31
Player of the match: 12 Ruwan Chandrakumar (Sri Lanka Mens)

Share this scoresheet on Facebook
Tweet this scoresheet